psoe caldas

        
siguenos en   you tube   facebook            

 

Aviso Legal

Telf: 686 92 99 34/35

e.mail: info@rioverdugo.org

Sede:

Río Verdugo

Clube de Piragüismo Río Verdugo

Plaia da Xunquera , Pontesampaio

 

 

O titular de www.rioverdugo.org é:

Clube de Piragüismo Río Verdugo, Plaia da Xunquera , Pontesampaio

A utilización da información proporcionada a través do sitio web do Clube de Piragüismo Río Verdugo, (www.rioverdugo.org) é responsabilidade exclusiva do/a usuario/a, non sendo Clube de Piragüismo Río Verdugo en ningún caso responsable dos errores ou omisións que pudieran existir así como da aplicación ou uso concreto que poida facerse de la misma.

O/a interesado/a poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos estabrecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido a Clube de Piragüismo Río Verdugo, Praia da Xunquera , Pontesampaio-Pontevedra

En ningún caso Clube de Piragüismo Río Verdugo empregará os datos personais para outro fin que no sexa estabrecer contacto cos/coaas usuarios/as, cuando o motivo así o requira.

O contido do presente sitio web, ten un carácter meramente informativo.

O/a usuario/a asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que poideran derivarse do acceso a diots contidos así como da sá reproducción ou difusión.

Non está permitida a reproducción, modificación, descompilación ou a utilización dos contidos do sitio web, salvo autorización previa do titular: Clube de Piragüismo Río Verdugo

Clube de Piragüismo Río Verdugo non asume ningunha responsabilidade sobre os enlaces a outros sitios ou páxinas web que, no seu caso, poidieran incluirse en www.rioverdugo.org, xa que non ten ningún tipo de control sobre os mesmos, polo que o/a usuario/a accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexjan nos mesmos.

O Clube de Piragüismo Río Verdugo fará uso das accións que por lei correspondan, ante cualquer utilización indebida de www.rioverdugo.org

(c) CLUBE DE PIRAGÜISMO RÍO VERDUGO -PONTESAMPAIO  marcador Aviso legal